Автор   Стаття 
Статті Бриколаж  —  Третя Позиція  —  Наші люде. Частина перша (left nationalists in the Europe) - Великобританія
МЛ „Бриколяж”
Дата публікації 1 липня 2005 р.
Наші люде. Частина перша (left nationalists in the Europe) - Великобританія

Бiльшiсть європейських країн є нацiональними державами (зокрема, такими є майже всi країни Центрально-Схiдної Європи). Тут функціонує загальна система колективної безпеки, що гарантує непорушнiсть мiждержавних кордонiв. У стiйкостi такої системи зацiкавленi майже всi європейськi країни. Крiм того, порушення мiждержавних кордонiв у Європi пов'язане з небезпечними iсторичними прецедентами, що спричинили дві свiтовi вiйни.

Тому змiни етнополiтичної карти Європи прогнозуються переважно як формування етнодержавних утворень корiнних, тепер недержавних, нацiональних меншин в багатонацiональних державах. Змiни ж етнодержавних меж можливi лише в особливих випадках, до того ж за умов значної полiтичної нестабiльностi.

Велика Британiя

Проживають корiннi недержавнi народи: валiйцi, шотландцi. В Пiвнiчнiй Iрландiї (Ольстерi) iрландцi-католики ведуть збройну боротьбу за об'єднання з iсторичною батькiвщиною (Iрландською Республiкою), вiд якої Пiвнiчну Iрландiю було вiддiлено внаслiдок компромiсу пiд час здобуття Iрландiєю незалежностi. Шотландцi та валiйцi ведуть досить активну полiтичну боротьбу за розширення автономiї, яку очолюють нацiоналiстичнi полiтичнi партiї. Територiальна компактнiсть i соцiальна структура населення цiлком достатні для державностi. Шотландцi також мають значний iсторичний досвiд державностi. I в Шотландiї, i у Вельсi вiдбуваються iнтенсивнi процеси росту нацiональної самосвiдомостi населення та прагнення збереження нацiонально-культурної iдентичностi. Вiдроджуються практично забутi шотландська (власне шотландська та давньошотландська - гельська) i валiйська мови.

Отже, на територiї Великої Британiї сформуються 3 етнодержавнi утворення: Англiя (теперiшня метрополiя), Шотландiя, Вельс. Ольстер об'єднається з Iрландською Республiкою.

Прогноз щодо роздiлення Великої Британiї має достатньо пiдстав. Hа референдумах бiльшiсть населення Шотландiї та Вельсу виступила практично за повне самоврядування, яке закрiплюється утворенням шотландського та валiйського парламентiв. Автономiзацiї сприяє також криза у британськiй королiвськiй родинi. Постає питання, чи може залишатися королiвська родина символом влади в країнi. Угода про примирення в Ольстерi, яка пiдбиває пiдсумок громадянськiй вiйнi в цiй частинi країни, передбачає створення єдиного Iрландського вищого представницького органу, що стало початком фактично подвiйного управлiння Ольстером - Великою Британiєю та Iрландiєю. Це робить можливим мирне об'єднання Ольстеру з Iрландською республiкою шляхом поступового зменшення повноважень ольстерсько-британських управних органiв i збiльшення ольстерсько-iрландських.

Межi цiлком збiгаються з кордонами мiж Англiєю, Шотландiєю, Вельсом та Пiвнiчною Iрландiєю в межах теперiшньої Великої Британiї.

Столиця Англiї - столиця теперiшньої метрополiї Лондон; Шотландiї - iсторична столиця Едiнбурґ (резиденцiя нового шотландського парламенту); Вельсу - Кардiфф (резиденцiя нового валiйського парламенту).

У складi Великої Британiї ще дотепер залишається кiлька невеликих острiвних колонiй у рiзних регiонах (острiв Святої Олени, Фолклендськi острови, Бермудськi острови, архiпелаг Чаґос, острови Кайкос, острови Кайман, декiлька островiв у пiвденно-схiднiй частинi архiпелагу Туамоту). Цi острови в рамках завершення розпаду колонiальної системи, очевидно, стануть незалежними чи увiйдуть до складу близьких до них етнодержавних утворень. Аналогiчно очiкується приєднання до Iспанiї теперiшнього британського анклаву Гiбралтар.

о. Ман:

Менкська націоналістична партія / Сини острова Мен (Mec Vannin) - http://www.manxman.co.im/mecvan/

Корнуел:

Корнуельська партія / Сини Корнуела (Mebyon Kernow) - http://www.mebyonkernow.org/

Уельс:

Валійська партія (Plaid Cymru) - http://www.plaidcymru.org/

Вперед, Уельс! (Cymru Ymlaen) - http://www.forwardwales.org/

Triban Coch (партійна преса Plaid Cymru) - www.tribancoch.com/

Шотландія:

Шотландська національна партія - http://www.snp.org/

Шотландська сепаратистька група і Шотландська національно – визвольна армія - http://ssg.maoism.ru/index.html/

Шотландська Федерація анархістів - http://www.spunk.org/cat-us/sfa.html/

Шотландська Зелена партія (Pаrtaidh Uaine na h-Alba) - http://www.scottishgreens.org.uk/

Шотландський республіканський соціалістичний рух - http://srsm.port5.com/srsm/

Шотландська соціалістична партія - http://www.scottishsocialistparty.org/

Міжнародний соціалістичний рух – Марксистська платформа Шотландської соціалістичної партії - http://www.redflag.org.uk/

Міжнародні соціалісти - http://www.cwiscotland.org/

Ірландія:

Республіканська Шин Фейн - http://www.rsf.ie/

Шин Фейн (Ми самі) - http://sinnfein.ie/

Англія:

Робітнича спілка - http://www.workersunity.org.uk/

Крім них існує низка культурницьких або праворадикальних організацій, мета котрих також у відродженнні і захованні предковічної батьківської тожсамості (нижче подаються лише кілька із них):

Корнуел:

Корнуельський парламент - http://www.cornish-stannary-parliament.abelgratis.com/

Уельс:

Незалежницька валійська партія (Cymru Annibynnol) - www.independentwales.com/

Cymru 1400 - www.cymru1400.com/

Валійська асамблея - www.welshassembly.org.uk/

Cymdeithas DJ - http://www.cymdeithasdj.org/

Рух валійського розвою - http://dspace.dial.pipex.com/third-position/wdm.html/

Вільний Уельс - http://wales3k.tripod.com/

Гільдія Glyndwr - http://www.guildofglyndwr.welshnet.co.uk/

Червоний Дракон Уельса - http://www.red-dragon-wales.com/

Шотландія:

Шотландці за незалежність - http://www.angelfire.com/sc2/scotsforindependence/

Шотландська незалежність - http://www.forscotland.com/

Шотландський поступ - http://dspace.dial.pipex.com/third-position/scots-d1.html/

Siol nan Gaidheal - http://www.siol-nan-gaidheal.com/

Шляхом шотландської незалежності - http://www.freescotland.com/

Кампанія за шотландську незалежність – http://www.lionman-alba.batcave.net/

Англія:

Кампанія за Англійський парламент - http://www.thecep.org.uk/devolution.shtml/

Англійська демократична партія – http://http//www.englandunited.com/

Ірландія:

Ольстерська нація - http://www.ulsternation.org.uk/

Міжнародний кельтський конгрес (Дублін) - http://www.evertype.com/celtcong/

П.С. Мовна ситуація в країнах так званого „кельтського пояса” дуже складна і не факт, що політико-територіальна сепарація надастся до подальшого культурового розвою цього, колись найпотужнішого у властиво цивілізаційногому відношенні регіону Європи (VI ст.н.е). Найкращий приклад – аналогічні процеси на просторах бувшого Союзу, і мовні зрізи так званої „національної еліти”, котра з часів Кочубеїв натхненно колаборує чужі міфи і просуває їх у галину спотвореного етнічного буття. 1,4 % - в Ірландії, біля 3-5% – в Шотландії, трохи більше в Уельсі і Бретані знають батьківську мову та інколи користують із неї. В Ірландії це 60 тис. чоловік (переважно на островах), в Бретані (територія Франції) – 20 тис. (з 250 тис.заг.), в Шотландії гельською говорять лише у північній, гірській частині (аналогічно до наших Карпат), мови о. Мен і корник (що у графстві Корнуел) мертві вже біля 200 років. Корник вживає біля 200 чоловік з якогось товариства по її відродженню, і, звичайно, не у публічній сфері, і тільки на культуртрегерському рівні. На гірському велосипеді вони катаються частіше. І це факт.

5 мов і повноцінних культур знищені лише на Британських островах. За якихось 2-3 століття канули в лету не останні набутки одного з основоположних індоєвропейських відтинків, а саме – кельтського. Зважаючи на уніфікаційних характер подібних кап-глоб.цивілізаційних викрутасів параноїки можуть запідозрити чийсь нехитрий таємний умисел. Адже всі знають, що Бог любить різноманіття, а диявол – уніфікацію. Мабуть тому останні ірландські святі писали ще живою рідною. Св. Патрик, принаймні, і на приклад.

Цифри сумні і наводять на відповідні їх настроєві думки: хто наступний? і що таке національна смерть (як відрізнити її від коми, котра суть „без’язикіє” народних мас)?

джерело: www.broadleft.org і www.svit21.narod.ru

Догори
Роботи автора

Перейти до статей теми: