Автор   Стаття 
Статті Бриколаж  —  Новітня екологія  —  Ліві зелені перспективи (спочатку — зелені)
Автор невідомий
Дата публікації 25 грудня 2004 р.
Ліві зелені перспективи (спочатку — зелені)

Прийшло нове тисячоліття і ми вже не дивуємо з того, що старі соціалістичні ідеології — принесені Індустріальною Революцією — більше не здатні охопити широкі соціальні зміни, котрі відбулися протягом двох останніх століть. Все більше міжнаціонального капіталізму, полегшеного, в свою чергу, радикально новими технологіями, і оскільки товарні відносини заміняють справжні людські стосунки, люди, зрозуміло, відчувають, що направду втрачають контроль над інституціями і культурою, котрі і визначають їх єство у якості соціальних істот.

Найважливіші життєві питання вирішуються ананонімними, проте багатими і потужними, а також сліпими економічними потугами, керувати котрими вони вже не здатні. Чим далі тим наполегливіше шукаються способи відновити контроль над інституціями, чиїм станом ми цікавимося і котрі повинні бути повністю демократичними, а відтак і відповідати нашим справжнім побажанням.

Усвідомлення цих розповсюджених прагнень було перманентно зростаючою особливістю Лівих Зелених Перспектив. Починаючи з 1986 року, наш бюлетень просуває ідеї лібертарного мініципалізму, програму демократії „обличчям до обличчя”, в межах структур революційного лібертарного соціалізму. А починаючи з 1990-х всі, хто поділяє подібні погляди включаються в процеси, котрі притаманні традиційним трансцендентно-емансипуючим ідеологіям, особливо що стосується марксизма та анархізма, за умови поєднання кращого від обох і вироблення нового радикального синтезу ідей і політик.

Ми просуваємо широкий спектр ідей, котрий називається „коммуналізм” і прагнемо протиставити гуманістичні та соціальні перспективи екології та радикальної опозиції всім формам соціальної ієрархії і домінування, відомим як класові ролі та експлуатація. Коммуналісти прагнуть відновити високі ідеали Просвітництва, врятувати їх від антигуманних та антираціональних нашарувань, що ростуть в популярній та академічній сферах. Перш за все комуналісти прагнуть до перетворення міст на арени нової демократичної політичної сфери, заснованої на демократії „лицем до лиця”, організованих довкола вічевих зібрань і сусідського співжиття та ширших конфедеративних утворень. Ми переконані, що демократія „лицем до лиця” — це не вуличний протест, але набір певних інституцій прийняття рішень, за допомогою котрих люди беруть відповідальність за свої громади і контролюють економічне співжиття у вигляді „муніципалій”, що є власністю і керуються так само як і координовані „конфедералії” та підприємства. Все це ми досліджуватимемо в наступних випусках нашого бюлетеня.

Зараз, Ліві Зелені Перспективи — головний орган коммуналістської перспективи у Штатах. Крім того, ми сподіваємося, що даний проєкт розвиватиметься в інших періодичних виданнях, рухах і організаціях. Найближчим часом планується вихід коммуналістського журналу у Скандинавії, ми братимемо в ньому участь і повідомимо читачів про його вихід.

Розуміння нових соціальних тенденцій можливе через призму нових ідей. Лівий революціонер, соціаліст зобов’язаний розвиватися, в протилежному разі він наражається на небезпеку стати пережитком минулого. Ми закликаємо читачів і всіх небайдужих приєднуватися до дослідження нових можливостей радикальних соціальних перетворень, перспективу котрих відкриває коммуналізм.

переклад тов. Мазепи, „Бриколяж — Київ”

за матеріялами http://www.social-ecology.org та http://homepages.together.net/~jbiehl/index.htm

Догори
Роботи автора

Перейти до статей теми: