Автор   Стаття 
Статті Бриколаж  —  Класовий дискурс  —  Анархи і комуністи
Дірк ван Хавенскерке
Дата публікації 7 січня 2004 р.
Анархи і комуністи

Чи направду анархізм — ідеольогія? Спірне питання. Одне зрозуміло точно, а саме — ті, хто зараховує його до ідеольогій на разі є окремим випадком. Анархісти — вони ліво — чи правоспрямовані? В більшости можливих випадків анархізм виступає в якости ліворадикальної, мультикультурально зорієнтованої доктрини. Проте і серед них є винятки. Приміром тому відомий анархістичний часопис „Perspectief”, в одній зі своїх статей пропонуючий наступну продидію націоналістичним силам: „Ті, зліва, хто протягом свого гісторичного розвою мав можливість пройти шлях від пригнічуваних до гнобителів з особливою відповідальністю мають свідомити законодавчий аспект, що у підсумку дає можливість одним робити „ворогів народа” з інших. Ця стратегія боротьби є досить небезпечною і притаманна вона, зрозуміло, режимам диктаторського порядку, фашистам як, властиво, і сталіністам...”

Підтвердженням цьому є, передусім, деякі тоталітарні тенденції сучасного суспільства, зокрема, непрогресивне обмеження свободи слова. Не менш цікавою ремаркою є зауваження на рахунок мультикультурального клюбу „Hand-in-Hand”: „Банальне у своїй сентиментальности прохання з розумінням ставитися до ріжноманітних культурових проявів наштовхується на неприйняття такої позиції традиційними політичними силами, котрі першочергово плекають свої електоральні побоювання — проте навіть це непорозуміння пристосоване до ринкових умов. Транснаціональна торгівля і промисловість, котрі, з огляду на притаманні гльобалізаційним процесам характеристики виступатимуть чинником, що у підсумку спричинятиме ту саму расову нівеляцію. Об’єднаний у світових масштабах ринок має безпосереднє відношення до всіх, без винятку культурових проявів на планеті Земля. Ринок, як такий, здебільшого зацікавлений у расовій інтеграції. В кожному випадкові головна його мета — максимальний прибуток.”

Так, ми дійсно говоримо про комуністів. На нашу думку вони не ті, кого ми повинні зараховувати до наших друзів. Проте, користуючись правом на свободу слова вони висловлюються подібним до нас чином. Це стосується таких загальновідомих організацій як IKS („Internationale Kommunistische Stroming in Belgie” = „International Communist Movement in Belgium”), а також активної більш як 20 країнах світу, пропагуючій антирасизм і антифашизм PVDA („Partij van de Arbeid” = „Labour Party”) і SAP („Socialistische Arbeiders Partij” = „Socialist Workers Party”).

„Посилено вказуючи на так звану „фашистську загрозу” — ми наполягаємо на фіктивному існуванні цієї проблеми — ці компрадори використовують кожну можливість аби закликати робітничу клясу на захист демократії (рівні права, розширення демократичних свобод тощо). Насправді ці псевдореволюціонери займаються нічим іншим як просто-напросто обслуговують буржуазну державу, закликають робочих захищати її.”

І далі... Компрадори закликають робітників збиратися, від імени антифашизма, під знаменем буржазії: „В боротьбі за широкі демократичні права слід боротися в руслі якомога масовішого руху, виступати супроти фашизоїдних положень відносно мігрантів і біженців у законодавстві, одним словом — час для боротьби прийшов, єднаймося! — Якщо для компрадорів він і прийшов, то лише як час боротьби проти робочої кляси. Висуваючи „фашистів” головною проблемою вони зміщують акценти з дійсно важливих стратегічних питань на другорядні. Поза сумнівом їхньою керівною метою виступає бажання утвердити думку про те, що саме мітичний фашизм, а не наявна демократія відповідає за зниження рівня життя і умов для праці в середовищі робочої кляси.”

Висновуючи вищесказане ми можемо стверджувати що не фашизм, але антифашизм і похідні від нього демократичні кампанії — ось де ворог робітника.

Звичайно, ви навряд чи почуєте коли-небудь бодай якийсь позитив про все той же „Perspectief”, в засобах масової інформації — занадто очевидним є гострий контраст між ним, припустимо і радикальними антирасистськими угруповуваннями. Думаю причина всім добре зрозуміла. Ці організації роблять брудну роботу для панівних кляс, коли ті, в свою чергу, діляться з ними об’їдками зі столу.

переклад М. „Мазепи”, МЛ „Бриколяж”, Обухів — Київ

www.euroknowledge.net

Догори

Перейти до статей теми: