Автор   Стаття 
Статті Бриколаж  —  Голос нації  —  Український національний договір
Андрій Юсов (Українське братство)
Дата публікації 20 вересня 2003 р.
Український національний договір

Виконавець: особі національно-революційних сил, що діють в ім’я Бога і України, з одного боку, і
замовник : в особі українського народу, якому набридло терпіти злидні, диктатуру, корупцію, тупість чиновників і немічність брехливих політиків, з іншого боку, укладають даний договір про наступне:

Предмет договору

Здійснення Національної Революції шляхом знищення антинанародної кланово-олігархічної системи в Україні та побудови Української Національної Держави, яка б грунтувалась на засадах національної справедливості, захисту соціально-економічних, політичних та культурних інтересів українського народу.

Обов’язки виконавця

Виконавець бере на себе зобов’язання виконати в інтересах замовника наступну роботу :

Ліквідувати існуюючу державну систему, як таку, що нехтує правами замовника і є правонаступником тоталітарного радянського режиму;

Притягнути до відповідальності осіб, які чинили злочини проти замовника, ганьбили ім’я України на міжнародній арені, потурали корупції, нехтували національними інтересами замовника у внутрішніх та зовнішніх політичних і економічних взаєминах;

Заборонити особам, що за часів правління антинаціонального режиму в Україні обіймали керівні посади в органах влади в майбутньому працювати в державному апараті;

Значно скоротити кількість чиновників в Україні, мінімум до рівня 1991 року;

Ліквідувати застарілі правові норми та узгодити в інтересах замовника ті норми, що суперечять між собою, оскільки існуючий стан національного права створює підгрунтя для службових зловживань та бюрократичної тяганини;

Здійснюючи податкову політику захищати інтереси українського товаровиробника та підприємця;

Встановити пільговий режим оподаткування для національного книговидавця, що дозволить Україні конкурувати на ринку книжкової продукції з іншими країнами;

Встановити податковий режим сприяння для українського шоу-бізнесу;

Перевірити результати приватизації стратегічних об’єктів державної власності і анулювати ті, які порушують інтереси замовника, укладені незаконним шляхом, або здійснені в умовах недоброякісної конкуренції;

Проводити вподальшому приватизацію орієнтуючись, зокрема, на внутріші інвестиції;

Приділяти особливу увагу медицині, освіті, науці, обороні та підприємництву, як галузям від яких залежить добробут та безпека замовника;

Створити кредитні програми, резервні фонди та необхідні податкові режими для прибуткової діяльності сільського господарства;

Не зраджувати національні інтереси у здійсненні зовнішньої політики, у стосунках із Заходом і Сходом;

Захищати інтереси замовника по всьому Світу;

Створити Єдину Помісну Українську Православну Церкву;

Провести дерусифікацію науки, освіти та управлінського апарату шляхом стимулювання та дотримання мовного законодавства;

Захистити замовника від діяльності антинаціональних угруповань в Україні та за її межами;

Забезпечити фактичну, а не декларативну свободу слова та вибору.

По закінченні роботи виконавець надає замовникові звіт про використані матеріально-технічні ресурси та повертає їх рештки замовникові.

Обов’язки замовника

Замовник, посилаючись на предмет договору бере на себе наступні зобов’язання :

Надавати виконавцю необхідну допомогу в боротьбі з антинаціональним режимом заради забезпечення власних інтересів;

Виявляти політичну активність;

Прийняти національну політику виконавця в обмін на задоволення соціальних потреб;

Бути єдиним цілим і не слухати провакаторів, що ділять нашу Батьківщину на Захід і Схід, громадян на україномовних і російськомовних, відволікаючи націю від соціальних проблем;

Повірити у власну велич та спроможність самотужки вибороти собі гідне життя.

Відповідальність сторін

У випадку невиконання зобов’язань кожна із сторін має право розірвати договір з повідомленням іншої сторони та висловленням всього, що вона про неї думає;

У випадку несвоєчасного початку робіт або їх виконання із суттєвим порушенням взятих зобов’язань, передбачених договором, замовник має право на пред’явлення вимог про відшкодування збитків;

У випадку допущення замовником відхилень від умов договору або інших недоліків, що погіршують роботу, виконавець має право спонукати замовника усунути їх за свій рахунок.

Конфіденційність

Відсутня.

Ціна договору

За виконання умов даного договору замовник отримує винагороду у формі усної подяки та відчуття виконаного обов’язку;

Плюс можливість надрукувати мемуари у разі додаткового позитивного ефекту;

Витрачені замовником зусилля під час виконання договору будуть компенсовані після перемоги.

У випадку, якщо послуги виконавця виявляться безрезультатними для замовника, то виконавець не має права вимагати будь- якої винагороди або відшкодування витрат.

Непередбачені обставини

У випадках, непередбачених даним договором, сторони керуються критеріями революційної доцільності та національними інтересами України.

Умови набуття чинності договору

Договір набуває чинності з моменту схвалення його всіма учасниками;

Договір вважається схваленим замовником у наступних випадках:

а) Якщо виконавець отримує повноваження необхідні для виконання умов договору шляхом схвалення тексту договору на Всеукраїнському референдумі;

б) Якщо виконавець отримує перемогу на виборах до Верховної Ради України або на виборах Президента України;

в) (Найбільш імовірний варіант, з огляду на існування тоталітарної системи в Україні). Коли національно-революційні сили відкриють власний широкий фронт боротьби проти антинародної влади, а український народ відірветься від бразильських серіалів, не поїде зайвий раз на дачі, пропустить пари в університетах, не полізе в шахти, не сяде в трактор і не стане за верстат, а підтримає творчий порив гніву націонал-революціонерів, вийде на вулиці, знищить диктатуру і заявить всьому світу про своє бажання панувати!

Це буде найчіткіший підпис під угодою.

Андрій Юсов, „Українське братство”, м.Одеса, yusov@ukr.net

Догори
Роботи автора

Перейти до статей теми: